SERVICIUL DE PSIHIATRIE MEDICO-LEGALĂ

SUBDIVIZIUNI REPUBLICANE

SUBDIVIZIUNI REPUBLICANE

SUBDIVIZIUNI TERITORIALE

Secţia Psihiatrie medico-legală staţionară Chşinău

      Secţia Psihiatrie medico-legală ambulatorie Chişinău

Secţia Psihiatrie medico-legală ambulatorie Bălţi


   

     

 

 

 

 

Serviciul de expertiza psihiatrico-legală din cadrul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic de Psihiatrie prin ordinul Ministerului Sănătăţii la 01.04.2017 a fost transferat în subordinea Instituţiei Publice de Expertiză Judiciară - Centrul de Medicina Legală (CML)

Lista raioanelor care urmează fie deservite conform competenței teritoriale

 

Serviciul de expertiză psihiatrică medico-legală

Cazacu Vasile, şef serviciu, expert judiciar psihiatru medico-legal, categoria superioară de calificare;

Adresa: mun. Chișinău or. Codru str. Costiujeni 3

Telefon de contact 022-667756, 067715917

 

Activitatea Serviciului de psihiatrie medico-legală constă în efectuarea expertizelor şi constatărilor în domeniul psihiatrico-legal privind persoanele şi documentele medicale, la solicitarea organelor de urmărire penală, instanţelor de judecată şi la cererea proprie a persoanelor.

I. EXPERTIZA PSIHIATRICO-LEGALĂ:

SCOP: evaluarea discernămîntului psihic şi capacităţii de exerciţiu; PROBLEME REZOLVATE:

- evaluarea stării psihice a bănuitului, învinuitului şi soluţionarea întrebărilor privind capacitatea persoanei de a înţelege sensul şi caracterul social periculos al acţiunilor sale şi posibilitatea de a le dirija;

- evaluarea stării psihice a bănuitului, învinuitului şi soluţionarea întrebărilor privind capacitatea deplină a persoanei de a înţelege sensul acţiunilor sale şi de a dirija cu ele, în timpul comiterii infracţiunii, emiterea concluziei despre aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical adecvate, în timpul comiterii lor;

- diagnosticarea maladiei psihice la persoana care a comis infracţiunea, însă s-a îmbolnăvit de aceasta pînă la pronunţarea sentinţei, cu soluţionarea întrebărilor referitoare la capacitatea persoanei de a înţelege sensul acţiunilor sale şi de a dirija cu ele;

- evaluarea la bănuit/învinuit a prezenţei pericolului social al manifestărilor maladiei psihice pentru alte persoane şi pentru ei însuşi;

- evaluarea stării psihice a bănuitului/învinuitului şi soluţionarea întrebărilor privind capacitatea persoanei de a-şi apăra de sine stătător interesele legitime şi drepturile sale în procesul penal;

- evaluarea stării psihice a părţii vătămate şi a martorilor la soluţionarea întrebării privind capacitatea expertizatului de a recepţiona corect circumstanţele şi de a depune declaraţii;

- evaluarea stării psihice a persoanei privind capacitatea sau incapacitatea de exerciţiu, soluţionarea întrebărilor după starea sa psihică de a înţelege sensul acţiunilor sale şi de a dirija cu ele;

- evaluarea calităţii asistenţei psihiatrice;

- evaluarea stării psihice a persoanei privind capacitatea sau incapacitatea de exerciţiu, soluţionarea întrebărilor după starea sa psihică de a înţelege sensul acţiunilor sale şi de a dirija cu ele;

- evaluarea stării psihice a persoanelor decedate la momentul întocmirii actului juridic;

-evaluarea stării psihice a părţii vătămate în perioada predecesoare suicidului;

- altele asemenea.

II. EXPERTIZA PSIHIATRICO-PSIHOLOGICĂ:

SCOP: Evaluarea particularităţilor individual-psihologice şi a discernămîntului psihic ale persoanelor în cadrul examinării psihiatrico-psihologice complexe.

PROBLEME REZOLVATE:

- soluţionarea problemelor privind impactul particularităţilor individual-psihologice asupra comportamentului persoanelor în timpul comiterii infracţiunii imputate;

- evaluarea reacţiilor şi stărilor afective, inclusiv starea de afect a bănuitului, învinuitului şi soluţionarea întrebărilor referitoare la capacitatea deplină a expertizatului de a conştientiza sensul acţiunilor sale sau de a dirija cu ele;

- evaluarea stării psihice a părţii vătămate şi a martorilor, aprecierea nivelului de dezvoltare psihică, particularităţilor individual psihologice, nivelului dezvoltării intelectuale, prezenţa sau absenţa tulburărilor psihice şi soluţionarea întrebării privind capacitatea expertizatului de a recepţiona corect circumstanţele cu importanţă pentru procesul penal, de a depune declaraţii, capacitatea persoanei de a înţelege caracterul şi însemnătatea acţiunilor comise în privinţa sa sau de a opune rezistenţă;

- evaluarea calităţii asistenţei psihiatrice şi psihologice;

- altele asemenea.

III. EXPERTIZA CLINICO-PSIHOLOGICĂ:

SCOP: evaluarea particularităţilor individual-psihologice a persoanelor în cadrul examinării psihologice; aprecierea stării psihologice şi a capacităţii de exerciţiu.

PROBLEME REZOLVATE:

- soluţionarea problemelor privind impactul particularităţilor individual-psihologice asupra comportamentului persoanelor în timpul comiterii infracţiunii imputate;

- evaluarea reacţiilor şi stărilor afective, inclusiv starea de afect a bănuitului, învinuitului şi soluţionarea întrebărilor referitoare la capacitatea deplină a expertizatului de a conştientiza sensul acţiunilor sale sau de a dirija cu ele;

- aprecierea tabloului clinic psihologic al părţii vătămate şi al martorilor, aprecierea nivelului de dezvoltare psihică, a particularităţilor individual psihologice, nivelului dezvoltării intelectuale şi soluţionarea întrebării privind capacitatea expertizatului de a recepţiona corect circumstanţele cu importanţă pentru procesul penal, de a depune declaraţii şi de a le aprecia, capacitatea persoanei de a înţelege caracterul şi însemnătatea acţiunilor comise în privinţa sa sau de a opune rezistenţă;

- aprecierea tabloului clinic psihologic al părţii vătămate şi al martorilor, aprecierea nivelului de dezvoltare intelectuală, a particularităţilor individual-psihologice, prezenţa traumelor psihologice şi consecinţele acestora. Aprecierea particularităţilor individual-psihologice ale persoanelor la momentul semnării actului juridic, sau ale părţilor vătămate în perioada predecesoare suicidului;

- soluţionarea problemelor privind prezenţa sau lipsa legăturii cauzale dintre acţiunile bănuitului/învinuitului şi particularităţile stării psihice ale părţii vătămate, ce au adus la suicid;

- altele asemenea.

IV. EXPERTIZA PSIHIATRICO-NARCOLOGICĂ

SCOP: Evaluarea stării psihice a bănuitului, învinuitului cu antecedente narcologice în anamneză.

PROBLEME REZOLVATE:

În cauze penale:

- soluţionarea întrebărilor privind capacitatea persoanelor cu tulburări mentale şi de comportament datorate utilizării de substanţe psihoactive;

- evaluarea impactului consumului de substanţe psihoactive, inclusiv droguri, asupra discernămîntului bănuitului, învinuitului;

- soluţionarea întrebărilor cu privire la aptitudinea de a depune mărturii, de a aprecia evenimentele, care au importanţă în dosar;

- emiterea concluziilor despre aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical, tratamentul specific anti-alcool şi anti-drog, evaluarea indicaţiilor şi contraindicaţiilor medicale în cazul alcoolicilor şi narcomanilor;

În cauze civile:

- evaluarea discernămîntului şi capacităţii de exerciţiu a persoanelor, care suferă de tulburări mentale şi de comportament datorate utilizării nocive a alcoolului, a drogului, a mai multor droguri, a altor substanţe psihoactive;

- evaluarea calităţii asistenţei narcologice;

- altele asemenea.