COMUNICAT DE PRESĂ

 

REPLICĂ

 

la conferința de presă cu genericul O nouă victimă de maltratare într-un spital psihiatric organizată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova și plasată pe adresa https://www.youtube.com/watch?v=iIEofvSTZ3A - la 22.09.2017.

Suntem de părere că informațiile prezentate exprimă unilateral punctul de vedere al IDOM. De aceea, precizăm că la data de 20.09.2017, în jurul orei 21.00, medicul legist de gardă a fost solicitat să o examineze pe cet. Rotari Cristina. Potrivit Regulamentului Centrului de Medicină Legală, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.58 din 04.02.2010 Centrul de Medicină Legală asigură în regim non-stop examinarea cadavrului la faţa locului; autopsii urgente în cazuri de excepţie, examinarea cazurilor de agresiuni cu caracter sexual, precum şi în alte cazuri când există pericolul de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt. Cazul Rotari C. nu reprezenta o urgență întrucât nu se încadra în prevederile Regulamentului și, datorită complexității, necesita examinarea de către 2 medici legiști. Din aceste considerente, medicul legist de gardă nu a refuzat examinarea, ci a recomandat desfășurarea acesteia în cadrul programului de activitate al CML a doua zi, examinare care a avut loc cu respectarea tuturor cerințelor față de asemenea cazuri. În ce privește aspectele de procedură penală la care a făcut referire avocatul A. Ciobănaș în conferința de presă, concretizăm că drept temei pentru examinare medico-legală a fost prezentată îndreptarea emisă de inspectoratul de poliție în baza căreia se poate realiza doar o constatare medico-legală și nu o expertiză judiciară. Codul de procedură penală nu stipulează în art.139-141 obligativitatea efectuării constatării medico-legale în regim de urgență în situații similare celei ce a avut loc, iar trimiterea la Legea nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar nu este corectă, deoarece aceasta în genere nu reglementează constatările tehnico-științifice și medico-legale.

La final ținem să atenționăm că Centrul de Medicină Legală este instituție de expertiză judiciară și nu este specializată în acordarea ajutorului medical de urgență. Regretăm mult comportamentul inadecvat, agresiv și brutal pe care l-a manifestat avocatul A. Ciobănaș în raport cu medicul legist de gardă în încercarea de al influența să-și depășească atribuțiile de serviciu.

Din cele relatate, considerăm acțiunile medicului legist corecte și întemeiate juridic.