Data nașterii: 17 septembrie 1973

Locul nașterii: s. Verejeni, r-nul Telenești, Republica Moldova

Starea civilă: căsătorit, 2 copii

LICENȚA DE ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Expert judiciar medico-legal, categoria superioară

23.01. Expertiza cadavrelor și părților de cadavre umane

24.01. Expertiza persoanelor

25.01. Expertiza în baza documentelor, în limitele competenței specialității de expertiză medico-legală, a cadavrelor, persoanelor și a obiectelor biologice de origine umană

25.02. Expertiza calității asistenței medicale

STUDII

2019 – prezent: Master de profesionalizare, Academia de Administrare Publică

2013: Conferențiar universitar

2005: Doctor în medicină

1999: Magistru, specialitatea medicina legală

1997: USMF „Nicolae Testemițanu”

1991: Școala de medicină din Orhei

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

august 2020 – prezent: Director, Centrul de Medicină Legală

2008-prezent: Conferențiar universitar, Catedra Medicina Legală a USMF „Nicolae Testemițanu”;

2014- prezent: Formator în rețeaua de formare inițială a candidaților la funcția de procuror și judecător, Institutul Național al Justiției

2000-2002: Lector, Academia de poliție „Ștefan cel Mare”

1998-2008: Asistent universitar, Catedra Medicina Legală a USMF „Nicolae Testemițanu”;

FORMARE

2002 Stagiu profesional, Catedra Medicina legală, USM „Gr.T. Popa”, Iași, România

2004 Cursuri de limbi străine (engleză), ciclul de 2 ani, Chișinău, Republica Moldova

2008 „Actualități în expertiza medico-legală a persoanelor agresate și morții violente”

2009 „Psihopedagogia învățământului superior”

2012 „Drepturile omului în contextul HIV/SIDA

2012 „Prevenirea și controlul infecției HIV/SIDA pentru medicii legiști”

2012 „Utilizarea metodei criminalistice de fotografiere în activitatea medico-legală”

2012 „Судебно-медицинская экспертиза транспортной травмы”, Minsk, Republica Belorusă

2012 „Examinarea și documentarea cazurilor de tortură și alte forme de maltratare”

2014 „Cerințe și actualități în gestionarea probelor biologice”

2014 „Metodologia de formare activ-participativă”

2015 „Managementul timpului”

2015 „Modern advances in forensic science and expertise”, Uzhgorod, Ukraine

2016 „Actualități în reglementarea juridică a activității de expertiză judiciară medico-legală”

2017 „Noul statul al expertului judiciar”

2017 „Cele mai bune practici de răspuns la cazurile de violență în familie”

2017 „Utilizarea tablei interactive SMART Board și a softului educațional SMART Notebook”

2017 „Bazele expertologiei”

2017 „Metoda activ participativă de formare”

2018 Stagiu profesional, Catedra Medicina Legală, UMF „Iuliu Hațeiganu”, Cluj-Napoca, România

2019 „Violența în familie și în bază de gen”

LIMBI VORBITE

Limba română – maternă

Limba rusă – C1

Limba engleză – B2