1) Conducerea:

 a) Administraţia:

Savciuc Valeri

Director

expert judiciar medico-legal, categoria superioară de calificare

Tel:  (+373 22) 727-933

Pădure Andrei

Vicedirector

conferenţiar universitar

doctor habilitat în medicină

Tel: (+373 22) 738-725

 b) Consiliul Administrativ:

COMPONENŢA NOMINALĂ A CONSILIULUI ADMINISTRATIV

  1. Savciuc Valeri – director al Centrului de Medicină Legală, preşedinte;
  2. Pădure Andrei – vicedirector al Centrului de Medicină Legală, membru al Comisiei de specialitate a MS în domeniul Medicinii Legale, şef Catedră Medicină legală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, vicepreşedinte;
  3. Ciorba Constantin – şef secţie evaluare și monitorizare, secretar;
  4. Tighineanu Sergiu – expert judiciar medico-legal, preşedintele Comitetului sindical al Centrului de Medicină Legală;
  5. Cuvşinov Ion – membru al Comisiei de specialitate a MS în domeniul Medicinii legale;
  6. Baciu Gheorghe – şef sector analitico-ştiinţific, profesor universitar, doctor habilitat în medicină;
  7. Solovei Galina– juristconsult

2) Subdiviziunile Centrului

  a) Secţii Republicane
 b) Secţii Teritoriale
 c) Sectorul Analitico-ştiinţific
 d) Secţia Evaluare şi monitorizare
e) Sectorul Administrativ, financiar contabil şi de gospodărie

3) Comitetul Sindical

Organizaţia sindicală reprezintă o structură obştească, ordonată pe principii benevole profesionale, menită de a apăra multilateral interesele (profesionale, economice, de muncă şi sociale, colective şi individuale) membrilor săi plasaţi în câmpul muncii.
Comitetul sindical al colaboratorilor CML este afiliat al Sindicatului independent «Sănatatea».
În activitatea sa organizaţia sindicală este independentă de autorităţile publice de toate nivelurile, partidele politice.
Activitatea sindicală reprezinta o parte constitutivă a vieţii Centrului, interesele sindicatelor reieşind din cele ale întregului colectiv al colaboratorilor, pe care îl reprezintă în relaţia cu conducerea Centrului.
Obiectivul principal al organizaţiei sindicale a CML constă în apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, în organizarea protecţiei muncii, social-economice, juridice, în susţinerea tratamentului şi odihnei membrilor săi.

Structura Comitetului Sindical al Centrului de Medicină Legală este următoarea:
Presedinte al Comitetului Sindical
Vicepresedinte
Trezorier
Membri

În prezent în cadrul Centrului activează 141 de membri ai organizaţiei sindicale a CML.

4) Organigrama