Servicii contra Plată

Catalogul de prețuri CML (HOTĂRÎRE Guvernului RM Nr. 194 din  24.03.2017 pentru aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară (anexe))

)

În temeiul Legii nr.1086 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale (publicat în Monitorul Oficial nr. 144-145 din 16.11.2000), Codul de Procedură Penală nr. 122 (publicat în Monitorul Oficial nr. 104-110 din 07.06.2003), Regulamentul cu privire la prestarea de către Centrul de Medicină Legală a unor servicii medico-legale contra plată, acumularea şi utilizarea mijloacelor financiare extrabugetare speciale (aprobat de Ministrul Sănătăţii pe 26.12.2000), Catalogul unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale (aprobat prin ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 466 din 19.12.2007; publicat în Monitorul Oficial Nr. 21-24 din 01.02.2008) Centrul de Medicină Legală prestează unele servicii contra plată.