Sectorul analitico-ştiinţific are următoarele atribuţii principale:
a) coordonarea activităţii analitico-ştiinţifice şi metodice, în scopul asigurării unei practici medico-legale unitare pe întreg teritoriul ţării;
b) participarea la efectuarea studiilor practico-ştiinţifice în probleme prioritare ale medicinii, prin colaborare cu Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi alte instituţii interesate;
c) sistematizarea şi monitorizarea deficienţelor şi erorilor constatate în activitatea medico-legală pentru înlăturarea şi evitarea lor;
d) stabilirea criteriilor de apreciere a calităţii constatărilor/expertizelor medico-legale, analiza şi sistematizarea bunelor practici în domeniul expertal.

ÎN CADRUL SECŢIEI ACTIVEAZĂ URMĂTORII SPECIALIŞTI:

1. Pădure Andrei — șef secțieexpert judiciar medico-legal, categorie superioară de calificare, confrenţiar universitar, doctor habilitat în medicină.

2. Anatolii Bondarev – expert judiciar medico-legal, categoria a doua de calificare, asistent universitar.