Efectueaza cercetări toxicologice a corpurilor delicte şi a produselor biologice umane provenite de la omul viu sau de la cel decedat, atît la solicitarea organelor de drept, cât şi a persoanelor interesate în vederea:
1. Stabilirii cauzei mortii în sprijinul autopsiei medico-legale
2. Stabilirii alcoolemiei
3. Stabilirii intoxicatiei cu :
• toxic necunoscut — examen toxicologic general
• toxice volatile (acidul cianhidric şi compuşii lui, alcoolii metilic, etilic, propilic, butilic, amilic şi derivaţii lor, formaldehida, chloroform)
• pesticide organofosforice — carbofos, metafos, metiletiltiofos, fosfamid, metilnitrofos, ftalofos, fozalon, dihlofos, clorofos)
• pesticide organoclorurate (DDT, DNOC)
• piretroizi sintetici (deltatrin, decis, ambuş etc.)
• substanţe de natură medicamentoasă cu caracter acid, alcalin sau neutru
• metale grele (mercur, arsen, taliu, cadmiu, plumb, bariu, cupru, mangan, crom, zinc, stibiu)
• nitriţi, nitraţi
• oxid de carbon
• toxice caustice
4. Screeningului pentru prezenţa de droguri şi substanţe psihotrope

ÎN CADRUL SECŢIEI ACTIVEAZĂ URMĂTORII SPECIALIŞTI:

1. Botezatu Maia – şef secţie, expert judiciar toxicolog medico-legal, categorie superioară de calificare;

2. Gherasim Alina – expert judiciar  medico-legal toxicolog, categoria a treia de calificare

3. Andronic Elena – expert judiciar  medico-legal toxicolog, categoria superioară;

4. Cadocinicov Oleg, expert judiciar  medico-legal toxicolog, categoria a treia de calificare

6. Mocanu Alexei – expert judiciar  medico-legal toxicolog, categorie superioară de calificare.

7. Mocanu Victor – expert judiciar  medico-legal toxicolog, categorie superioară de calificare.