În secţia Tanatologică municipală Chişinău se efectuează examinări şi expertize medico-legale privind cadavrele şi părţile de cadavre, se asigură deplasarea la faţa locului în scopul cercetării cadavrelor la solicitarea organului de urmărire penală.
Colaboratorii secţiei participă la exhumarea cadavrelor, reconstituirea faptei, experimentul în procedura de urmărire penală, şedinţele de judecată, şedinţele clinico-morfologice de discuţie a cazurilor de deces intraspitalicesc, examinarea cazurilor de agresiuni cu caracter sexual, precum şi sunt antrenaţi în alte cazuri când există pericolul de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt.

ÎN CADRUL SECŢIEI ACTIVEAZĂ URMĂTORII SPECIALIŞTI:

Bulgaru Ivan – șef interimar, expert judiciar medico-legal, categoria a doua de calificare;

Hăbășescu Alexandru– expert judiciar medico-legal, categoria superioară de calificare;

Bondari Ghenadie – expert judiciar medico-legal, categoria superioară de calificare, magistru în medicină;

Tertîșnîi Andrei — expert judiciar medico-legal, categoria a doua de calificare;

Mihalaș Eduard — expert judiciar medico-legal, categoria a doua de calificare;

Hariton Marin — expert judiciar medico-legal, categoria a doua de calificare;

Dmitrenco Dmitri — expert judiciar medico-legal, categoria a doua de calificare;

Chistol Alexandru — expert judiciar medico-legal, categoria a doua de calificare;

Bondarev Anatolii — expert judiciar medico-legal, categoria a doua de calificare;

Sușcenco Vladimir — expert judiciar medico-legal, categoria a doua de calificare;

Zuza Ivan –  expert judiciar medico-legal, categoria pima de calificare;

Grimceșen Eugeniu – activitatea  suspendată.

Telefon de contact regim non — stop 73-83-03.