În cadrul secţiei sunt efectuate constatări, expertize în comisie şi complexe, pe cazuri complicate şi contaexpertize.
În procesul efectuării acestor expertize, colaboratorii secţiei participă, în baza solicitărilor organelor de urmărire penală, şi la acţiuni procesuale, precum reconstituirea faptei, experimentul în procedura de urmărire penală ş.a.
Personalul secţiei îşi aduce aportul la îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei din republică prin intermediul expertizelor medico-legale dispuse în scopul evaluării nivelului serviciilor medicale.

ÎN CADRUL SECŢIEI ACTIVEAZĂ URMĂTORII SPECIALIŞTI:

1. Tighineanu Sergiu – şef secţie, expert judiciar medico-legal, categorie superioară de calificare,

2. Cuvşinov Ion – expert judiciar medico-legal, categorie superioară de calificare, conferinţiar universitar, doctor în medicină;;

3. Corbu Chiril – expert judiciar medico-legal, categorie superioară de calificare;

4. Şarpe Vasile – expert judiciar medico-legal, categorie superioară de calificare, conferenţiar universitar, doctor în medicină;

5. Savciuc Valeri – expert judiciar medico-legal, categorie superioară de calificare;

6. Serbulenco Andrei – expert judiciar medico-legal, categorie superioară de calificare, asistent universitar catedra medicină legală a USMF „Nicolae Testemiţanu”;

7. Capcelea Victor — expert judiciar medico-legal, categoria întâi de calificare;

8. Condrea Silviu — medic-consultant;

9. Lungu Eduard — expert judiciar medico-legal, categoria superioară de calificare, doctor în ştiinţe medicale, asistent universitar;

10. Rezneac Larisa — medic-consultant;

11. Mihalache Georgeta –  medic-consultant;