Activitatea secţiei evaluare şi monitorizare, se axează pe următoarele direcţii:
— respectarea şi dezvoltarea cadrului legislativ-normativ existent.
— participă activ la modificarea şi elaborarea unor noi acte legislative şi normative ce reglementează principiile de bază a activităţii în ramură.
— analizează şi prelucrează computerizat dările de seamă statistice lunare şi anuale privind activitatea Centrului de Medicină Legală şi a subdiviziunilor lui.
— asigură continuu subdiviziunile CML cu formulare şi registre medico-legale necesare pentru activitate. aduce la cunoştinţa tuturor şefilor subdiviziunilor CML, actele normative recent aprobate ce au tangenţe cu activitatea medico-legală

Secţia evaluare şi monitorizare are următoarele atribuţii principale:

a) întocmirea şi prezentarea Ministerului Sănătăţii centralizat dările de seamă statistice ale activităţii Centrului şi subdiviziunilor lui structurale;
b) analiza indicatorilor activităţii serviciului;
c) elaborarea proiectelor regulamentelor, instrucţiunilor, scrisorilor informative şi altor acte normative ce ţin de activitatea serviciului medico-legal;
d) organizarea şi participarea la efectuarea controalelor asupra activităţii secţiilor medico-legale, analizînd şi sistematizînd rezultatele acestora;
e) organizarea şi realizarea ajutorului consultativ metodic secţiilor medico-legale, organelor de drept, persoanelor fizice şi juridice în problemele efectuării expertizelor medico-legale şi dărilor de seamă.

 ÎN CADRUL SECŢIEI ACTIVEAZĂ URMĂTORII SPECIALIŞTI:

1. Ciorba Constantin — şef secţie, expert judiciar medico-legal, categorie superioară de calificare;

2. Natalia Toporeț – expert judiciar medico-legal, categoria a treia de calificare, asistent universitar;