Procedura de depunere a petiţiilor

Aveţi posibilitatea de a depune petiţie în adresa Centrului de Medicină Legală prin intermediul ÎS „Poşta Moldovei” la adresa MD-2025, mun. Chişinău, str.Vl.Korolenco, 8, precum şi prin e-mail:cancelaria.cml@ms.md, sau de a depune petiţia scrisă în cutia poştală, care se află la intrarea centrală în Centrul de Medicină Legală.

În cazul în care doriţi ca pe exemplarul Dvs. să fie aplicată parafa cu data şi numărul de înregistrare Vă apropiaţi în Anticamera din sediul central etajul 2, de la ora 800 pînă la ora 16.30.

Examinarea petiţiilor se efectuează în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire  la petiţionare şi altor acte normative şi legislative.