Procedura de contestare a deciziilor organului sau persoanei oficiale care a examinat petiția

Potrivit art. 16 din Legea nr. 190 din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare  petiţionarii, care consideră că drepturile lor sînt lezate şi nu sînt de acord cu deciziile organului sau persoanei oficiale care au examinat petiţia, au dreptul de a se adresa  în instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, dacă, conform legii, se adresează direct în instanţă, sau de la data primirii  răspunsului la cererea prealabilă, sau, în caz dacă în intervalul menţionat nu au primit răspuns – din ziua cînd trebuiau să-l primească.

 Petiţionarul depune în instanţa de contencios administrativ, concomitent cu cererea, şi răspunsul organului sau persoanei oficiale, care i-au refuzat restabilirea dreptului.

În cazul cînd petiţionarul nu a primit nici  un răspuns  în termenele stabilite, el va menţiona acest fapt în cererea depusă, iar instanţa de contencios administrativ va cere răspunsul respectiv.

Instanţa de contencios administrativ examinează cererea conform prevederilor Legii contenciosului  administrativ nr. 793-XIV  din 10 februarie 2000.