Centrul de Medicină Legală,

instituţie publică pe lângă Ministerul Sănătăţii al RM, de expertiză judiciară specializată în domeniul medicinii legale;

Adresa juridică: MD-2025, mun. Chişinău, str. V. Korolenco, 8, anunţă repetat iniţierea procedurii de ocupare prin concurs a următoarelor funcţii vacante:

     I. Expert judiciar medico-legal:

1. Expert judiciar medico-legal, secţia medico-legală Cantemir – 0,5

2. Expert judiciar medico-legal, secţia Clinică medico-legală Chișinău – 1,25

3. Expert judiciar medico-legal, secţia Tanatologie medico-legală Chișinău–0,25

4. Expert judiciar medico-legal, secţia Tanatologie medico-legală Chișinău –0,5 ( perioadă determinată)

5. Expert judiciar psihiatru medico-legal, secţia Psihiatrie medico-legală Chișinău – 0,25

6. Expert judiciar medico-legal, șef secție medico-legală Florești – 1,5 (perioadă determinată)

7. Expert judiciar medico-legal, secţia Biologie medico-legală Chișinău–1,0

8. Expert judiciar medico-legal, secția Expertize medico-legale în comisie-0,75

9. Expert judiciar medico-legal, secția medico-legală Sîngerei-0,25

Cerinţele funcţiei:

1) cetăţean al Republicii Moldova;

2) capacitate de a acţiona cu discernământ;

3) studii superioare;

4) studii postuniversitare în domeniu;

5) atestat în calitate de expert judiciar medico-legal;

6) nu are antecedente penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;

7) cunoaşterea limbii de stat;

8) cunoaşterea calculatorului prin demonstrare (Word, Excel), utilizarea   Internetului şi a poştei electronice;

9) reputaţie ireproşabilă;

10) apt de muncă, fizic şi psihic

11) avantaje – instruiri în domeniul profesat;

 • publicaţii ştiinţifice sau ediţii periodice;
 • participări la foruri ştiinţifice (naţionale sau internaţionale);
 • cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională;
 • activităţi de voluntariat;
 • activitate în domeniu sau domeniu conexe

  II.Asistent-medical:

 1. Asistent-medical, secţia Psihiatrie mdico-legală staționară Chișinău   – 0,5
 2. Asistent-medical, secția Analitico-științifică – 0,25
 3. Cerinţele funcţiei

1) cetăţean al Republicii Moldova;

2) capacitate de a acţiona cu discernământ;

3) studii medii speciale;

4) cunoaşterea limbii române;

5) cunoaşterea calculatorului prin demonstrare (Word, Excel);

6) reputaţie ireproşabilă;

7) lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;

8) apt de muncă, fizic şi psihic.

9) avantaj – abilitatea de a lucra cu materialul biologic, inclusiv cadaveric;

 • utilizarea Internetului şi a poştei electronice;
 • activităţi de voluntariat;

III. Felcer-laborant:

 1. Felcer-laborant, secţia Toxicologie medico-legală – 0,5
 2. Felcer-laborant, secţia Biologie medico-legală – 1,0
 3. Felcer-laborant, secţia Histologie medico-legală – 1 (perioadă determinată)

Cerinţele funcţiei

1) cetăţean al Republicii Moldova;

2) studii medii speciale;

3) cunoaşterea limbii române;

4) cunoaşterea calculatorului prin demonstrare (Word, Excel);

5) reputaţie ireproşabilă;

6) lipsa antecedentelor penale, sancţiunilor disciplinare şi administrative;

7) apt de muncă, fizic şi psihic.

8) avantaje – abilitatea de a lucra cu materialul biologic, inclusiv cadaveric;

 • experienţă de lucru în laborator (biologic, biochimic, transfuzia sângelui);
 • utilizarea Internetului şi a poştei electronice;
 • activităţi de voluntariat;

             Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar, care va cuprinde următoarele documente:

1) cererea pentru participare la concurs scrisă în formă liberă;

2) copia actului de identitate;

3) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea  unor specializări sau instruiri în domeniu, categoriei de calificare, etc.;

4) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă;

5) adeverinţă care atestă vechimea în muncă în specialitate

6) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere că despre lipsa antecedentelor penale;

7) certificatul medical forma 086-e, narcologic şi psihiatric;

8) curriculum vitae;

9) copie a certificatului de căsătorie sau copii de pe documente care atestă schimbarea numelui în care în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

10) două referinţe de la locurile anterioare de lucru

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Dosarele vor fi depuse în secţia Resurse Umane a Centrului de Medicină Legală, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 16-00, pauza de masă 12-12.30.

Anunţ repetat, funcţii vacante

Data limită de depunere a dosarelor pentru concurs este 28.05.2021

Persoana de contact: Solovei Galina, şef serviciu Resurse Umane, tel. (022)738274

Anunţ publicat 27.04.2021

Nr.Denumirea funcţiei pentru concursNumărul de unităţi vacanteData limită de depunere a dosarelor pentru concurs
1Expert judiciar medico-legal
6,25
28.05.2021
2
Asistent-medical
0,7528.05.2021
3Felcer-laborant2,5 28.05.2021

Alt  personal:lăcătuș -0,5 salariu

METODOLOGIA evaluării candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante (descarcă)