Petiții on-line

PETIȚII și ADRESĂRI

Începând cu 1 aprilie 2019 a intrat în vigoare Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018. Prin petiție, în sensul Codului administrativ, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Petiția poate fi depusă

– electronic, fiind expediată prin poșta electronică la adresa cancelaria.cml@cml.gov.md sau prin fax la numărul (+373 22) 727933;

– prin intermediul Î.S. „Poşta Moldovei” la adresa or. Chişinău, str. Korolenko, 8, MD 2025;

– la sediul Сentrului de Medicină Legală, în cutia poştală amplasată la intrarea centrală.

Petiția trebuie să conțină informații privind:

–  numele și prenumele sau denumirea petiționarului

– domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
– denumirea autorității publice;

– obiectul petiției și motivarea acesteia

– semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit.

În cazul petiției expediate în formă electronică, ea trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic și să fie semnată electronic, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Adresările ce nu vor corespunde cerinţelor stipulate în art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018- nu for fi examinate.

Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.

Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor este recomandat să consultați:

Cerinţe faţă de petiţie

Procedura de depunere a petiţiilor