Scrieţi mesajul

Vă informăm că aveți posibilitate de a vă adresa cu mesaj electronic în adresa Centrului de Medicină Legală. Vă rugăm să citiţi cu atenţie informația privind modul de examinare a adresărilor electronice.

  • Pagina web www.medicina-legala.md vă oferă posibilitatea de a vă adresa cu petiții Centrului de Medicină Legală în mod electronic.
  • Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere.
  • Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare.
  • La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.
  • În caz că specificul întrebării puse de Dvs. intră în competenţa Centrului de Medicină Legală, mesajul va fi examinat.
  • Organul, care va examina mesajul are dreptul să verifice autenticitate acestuia şi să solicite informaţie suplimentară.
  • Adresările care nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării şi nu vor corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale (art. 5 (2) din Legea cu privire la petiţionare nr. 190/ 19.07.94),  nu vor fi examinate.
  • În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.