Activitatea Centrului de Medicină Legală este reglementată de o serie de acte normative naţionale şi internaţionale:

 

ACTE INTERNAŢIONALE
Protocolul de la Istambul Manual de investigare efectivă şi documentare asupra torturii şi altor tratamente crude, inumane sau degradante sau pedepse
Principiile eticii medicale (Rezoluţia 37/194 AG ONU din 18.12.1982)

 

LEGI
Codul penal, Legea RM nr. 985 din  18.04.2002, republicat la 14.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74
Codul de procedură penală, Legea RM nr. 122-XV din 14 martie 2003, Monitorul Oficial nr. 104-110 din 07.06.2003
Codul de procedură civilă, Legea RM nr. 225 din 30.05.2003, Monitorul Oficial nr. 111-115 din 12.06.2003
Legea RM Nr.68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară  şi statutul expertului judiciar. Publicat:10.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 157-162     art Nr : 316     Data intrarii in vigoare : 10.12.2016
Legea RM nr. 263-XVI din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, Monitorul Oficial nr. 176-181 din 30.12.2005
Legea RM nr. 264 din  27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Monitorul Oficial Nr. 172-175 din 23.12.2005
Legea RM nr. 411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătăţii, Monitorul Oficial nr. 34 din 22.06.1995

 

HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI
Hotărîrea Guvernului RM nr. 58 din 04.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului Centrului de Medicină Legală,  Monitorul Oficial Nr. 20-22 din 09.02.2010
Hotărîrea Guvernului RM nr. 122 din  07.02.2007 privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, în Monitorul Oficial Nr. 21-24 din 16.02.2007
Hotărîrea Guvernului RM nr. 270 din  15.03.2006 cu privire la aprobarea mărimilor sumelor băneşti achitate persoanelor fizice citate de către instanţa judecătorească, organele de urmărire penală, de examinare a materialelor administrative şi cele de executare a documentelor executorii, Monitorul Oficial Nr. 047 din 24.03.2006

 

ACTE NORMATIVE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE CENTRALE
Ordinul Ministerului Justiţiei nr.331 din 06.09.2006 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare a condamnaţilor grav bolnavi pentru liberare de la executarea pedepsei
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 85-p §15 din 22.06.2010 cu privire la completarea ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 15-p §16 din 05.02.2010
Ordinul Ministerului  Sănătăţii nr. 15-p §16 din 05.02.2010 cu privire la specialiştii principali a Ministerului Sănătăţii
Ordinul Ministerului sănătăţii nr. 29-p §9 din 01.03.2010 cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor din RM
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 4732 din 09.12.2009 cu privire la analiza mortalităţii materne în Republica Moldova
Ordinul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne nr. 372/388 din 03.11.2009 cu privire la măsurile de îmbunătăţire a conlucrării dintre organele ocrotirii sănătăţii şi afacerilor interne
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.265 din 03.08.2009 privind Instrucţiunea cu privire la completarea Fişei medicale a bolnavului de staţionar (F 003/e)
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 80 din 20.03.2009 cu privire la recoltarea şi analiza probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, consumului de droguri şi alte substanţe psihotrope, de medicamente cu efecte similare acestora, Monitorul Oficial nr. 99-100 din 05.06.2009
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 466 din 19.12.2007 cu privire la aprobarea Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, Monitorul Oficial nr. 21-24 din 01.02.2008
Ordinul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Dezvoltării Informaţionale, Biroului Naţional de Statistică nr.455/137/131 din 10.12.2007 cu privire la implementarea standardelor şi criteriilor europene privind înregistrarea în statistica oficială de stat a naşterii şi copiilor nou-născuţi cu masa de la 500 gr şi de la 22 săptămîni de gestaţie
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 32-p §1 din 20.03.2007 cu privire la atestarea experţilor judiciari din cadrul sistemului sănătăţii
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.401 din 03.10.2006 cu privire la examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei
Ordinul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Dezvoltării Informaţionale, Biroului Naţional de Statistică nr.72/23/13 din 15.02.2006 despre modificarea ordinului Ministerului Sănătăţii, Departamentului Statistică şi Sociologie şi Departamentului Tehnologii Informaţionale nr. 132/47/50 din 29 aprilie 2004 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular nr. 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular nr. 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora”
Ordinul Ministerului Sănătăţii, Departamentului Statistică şi Sociologie şi Departamentului Tehnologii Informaţionale nr. 132/47/50 din 29 aprilie 2004 „Cu privire la aprobarea certificatului medical constatator al decesului (formular nr. 106/e), certificatului medical constatator al decesului în perioada perinatală (formular nr. 106-2/e), a registrelor şi a regulamentelor cu privire la modul de completare şi eliberare al acestora”
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 199 din 27.06.2003 cu privire la Regulamentul de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corporale
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 139 din 28.05.2002 cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 413 din 25.12.1998 despre normativele de state pentru personal medical al Centrului de Medicină Legală al Ministerului Sănătăţii al RM
Instrucţiune cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă nr. 4 din21.01.2004 (Departamentul Tehnologiilor Informaţionale), Monitorul Oficial nr. 59 din 15.04.2005