ISTORICUL CENTRULUI DE MEDICINĂ LEGALĂ

        Actualul Centrul de Medicină Legală este moștenitorul tradițiilor primei instituțiice acorda serviciile medico-legale pe teritoriul RSSM, denumitBiroul Republican de Expertize   Medico-Legale(BEML), creatla 1 octombrie1951 prin ordinul ConsiliuluideMiniștrialRSSM.În componența Biroului au fost incluse expertiza republicană și expertize orășeneștidinChișinău, Bălți, Bender, Tiraspol, Soroca, Cahul și Orhei; a fost organizat și laboratorul medico-legal cu 3 subsecții: investigații biologice,chimie judiciară și histopatologie. Statutul Biroului către acel moment constituia 55 de unități, iar sediul central se afla pe str. Pavlov, 2, or. Chișinău.

        Între anii 1958-1987 au fost deschise noi secții medico-legale în teritoriu; a fost organizat Consiliul metodic din componența căruia făceau parte conducătorii secțiilor din cadrul BEML și unii colaboratori ai Catedrei de medicină legală. În 1962,pentru prima dată în RSSM, a fost aprobat „Regulamentul de apreciere a gradului de gravitate a leziunilor corporale”.În aceasta perioadă Biroul și-a schimbat sediul, aflându-se în anii 1970-1986 pe str. Belinski, 4, or. Chișinău, ulterior fiind transferat în actuala clădire a Centrului de Medicină Legală de pe str. Korolenko, 8, mun. Chișinău.Cătreanul 1985 BEMLavea deja 259 de salariați, inclusiv 91 deexperți.

         Prin ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 219 din 7.10.1996 Biroul Republican de Expertize Medico-Legalea fost reorganizat în Centrul de Medicină Legală. Prin ordinul MS nr. 239 din 10.10.1997 a fost aprobat primul Regulament al Centrului de Medicină Legală în calitate de instituție practico-ştiinţifică medicală specializată finanțată de stat, care coordonează activitatea tuturor secțiilor medico-legale din republică și este baza clinică a USMF „Nicolae Testemiţanu”. Prin organizarea CML s-au introdus modificări în dirijarea activității serviciului medico-legal, s-au stabilit obligațiunile de serviciu ale angajaților.

        În anul 2009 Centrul a semnat un acord bilateral de colaborare cu Serviciul de Stat de Expertiză Medico-Legală din Republica Belarus, în baza căruia specialiştii din Republica Moldova și-au perfecționat cunoștințele profesionale din varii domenii medico-legale (tanatologie, histologie toxicologie, biologie, genetică) atât în Belarus, cât și la locul de muncă. Activitatea managerială a fost îndreptată spre atragerea proiectelor de finanțare; au fost întreprinse acțiuni în vederea consolidării examinării medico-legale a cazurilor de tortură și a altor forme de maltratare. Începând cu anul 2015 serviciul de medicina legală a avut mai multe realizări:acreditarea Centrului de Medicină Legală de către Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditareîn Sănătate(2016); implementarea simbolurilor publice corporative; încheierea acordurilor de colaborare bilaterală cu Institutul de Medicină legală din Iași și Biroul de Expertize Medico-legale din Odessa; transmiterea către Centru a serviciului de Psihiatrie medico-legală începând cu 1 aprilie 2017; implementarea prevederilor Legii 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar; inițierea procedurii de acreditare a instituției conform standardelor internaționale ISO 9001 și 17025; în cadrul secției Biologie medico-legală a fost fondat Laboratorul de investigații Molecular-genetice.