Despre ro

Secvenţe istorice ale serviciului medico-legal din Republica Moldova

Serviciul medico-legal în Republica Moldova înregistrează o dezvoltare mai vertiginoasă după cel de al 2-lea război mondial, cu toate că unele forme de expertiză medico-legală pe teritoriul Ţării Moldovei şi fostei Basarabii se efectuau cu multe secole în urmă.
Primul document care aminteşte despre un medic străin invitat la curtea domnească pentru examinarea rănii piciorului lui Ştefan cel Mare, provocată în lupta de lângă Chilia, este datat cu anul 1475.
Printre primele dispoziţii cu caracter medico-legal în Ţara Moldovei figurează „Pravila lui Vasile Lupu”, publicată la Iaşi în anul 1646. În acest cod se abordează unele forme de expertize în caz de otrăvire, răni etc. Concomitent sunt prevăzute şi măsuri de pedeapsă în funcţie de condiţiile în care a acţionat factorul dăunător. Mai târziu (a.1652) au apărut „Pravilele lui Matei Basarab” cu conţinut asemănător.
Ulterior au fost emise o serie de legi şi hotărâri cu caracter medico-legal, spre exemplu: „deschiderea trupurilor a celor ce se sfârşesc de moarte năpraznică…” (a.1811) ş.a., totodată, fiind introduse diferite posturi: vraci orăşenesc (de poliţie) (a.1777), arhiiatros de cercetare a cazurilor medicale (a.1803), inspector al Upravei Medicale (a.1817) etc. În secolul XX, până la cel de al 2-lea război mondial activitatea medico-legală din Moldova se baza preponderent pe legislaţia ţării la care adera (Ucraina, Rusia, România).
Asistenţa medico-legală a populaţiei în perioada iniţială de după război se efectua de către medici legişti titulari de la expertizele orăşeneşti, subordonate secţiilor respective de ocrotire a sănătăţii din Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Soroca, Cahul, Orhei. Din lipsa specialiştilor, la efectuarea expertizelor medico-legale, de multe ori, se solicitau medicii altor specialităţi (chirurgi, morfopatologi, traumatologi etc.).
Între anii 1945-1949 coordonarea metodico-organizatorică a serviciului medico-legal se realiza de către Expertiza medico-legală republicană, iar şefi au fost conf. E.Ciucimariov (1945-1947), urmată de S.Şterengas (1948-1949), succedat de P.Areşev.
În 1949 Consiliul de Miniştri al URSS emite o hotărâre prin care în fiecare republică unională se introduce o nouă formă de organizare a serviciului – Biroul de Expertize Medico-legale. Şefii acestor birouri erau concomitent şi specialişti principali ai MS. În conformitate cu această decizie, Consiliul de Miniştri al RSSM, prin hotărârea nr.1319 din 27.09.1951 şi ordinul Ministerului Sănătăţii (nr.1605 din 01.10.1951) în Republica Moldova se organizează Biroul Republican de Expertize Medico-legale (BEML), care efectua toate formele de expertiză medico-legală. Prin această reorganizare s-au lichidat posturile de medici legişti orăşeneşti, subordonaţi secţiilor de ocrotire a sănătăţii. Astfel, s-a format o instituţie specializată integră, dislocată iniţial în 7 oraşe şi 12 centre raionale, cu subordonare republicană, creându-se condiţii favorabile pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe profesionale ale medicilor legişti, de dirijare metodico-ştiinţifică şi control competent asupra calităţii de activitate profesională. În componenţa Biroului republican, cu sediul la Chişinău, s-a organizat laboratorul medico-legal republican cu secţiile: biologică, chimie judiciară şi histopatologică.
Fondatorul şi primul conducător al BEML a fost şeful Catedrei Medicină legală Petru Areşev, care a adus o contribuţie esenţială în dezvoltarea serviciului medico-legal şi ridicarea nivelului de activitate în ramură. Sub conducerea Domniei sale au fost elaborate nomenclatorul unic al documentelor, instrucţiuni, indicaţii metodice şi scrisori informative de serviciu, care reglementau diverse aspecte ale activităţii medico-legale.
Printre medicii legişti care au adus un aport considerabil la organizarea şi dezvoltarea BEML se numărau Anatol Solohin, Isaac Şroit, Petru Maximov, Margareta Dubravschi ş.a.
Din anul 1958 şi până în 1987 şef al BEML şi specialist principal este numit Petru Maximov, care a contribuit la dezvoltarea de mai departe a serviciului, aprovizionarea cu utilaj necesar, implementarea noilor metode de investigaţii în practica medico-legală. Pe perioada activităţii sale au fost fondate noi secţii republicane şi teritoriale. P.Maximov a fost distins cu multe ordine de stat: Eminent al ocrotirii sănătăţii (1958), Ordinul Muncii (1971), Medic Emerit (1975), Veteran al Muncii (1982) ş.a.
După plecarea benevolă în anul 1987 a lui P.Maximov, şef al BEML a fost numit Stanislav Ungurean, care a demisionat după câţiva ani şi a fost succedat de Ion Cuvşinov în anul 1990.
Odată cu destrămarea URSS, serviciul medico-legal din Republica Moldova s-a pomenit într-o situaţie dificilă, fiind stopată dirijarea organizatorică şi metodică centralizată (din Moskova). Totodată, acest eveniment a fost un imbold pentru elaborarea documentelor normative autohtone şi pentru reorganizarea serviciului medico-legal din Moldova.
În anul 1996, la propunerea şefului catedrei prof. Gheorghe Baciu, expertului principal al Ministerului Sănătăţii prof. Gheorghe Botezatu şi a şefului BEML dlui Ion Cuvşinov, a fost iniţiată o nouă organizare a serviciului medico-legal. Astfel, la 7 octombrie 1996 a fost fondat Cetrul de Medicină Legală, pe baza fostului Birou de Expertize Medico-legale.
Centrul de Medicină Legală a început oficial activitatea sa în iulie 1997, după numirea şefului catedrei Medicina Legală a USMF „Nicolae Testemiţanu” a prof. Gheorghe Baciu în postul de director, iar mai apoi şi specialist principal al Ministerului Sănătăţii. În scurt timp după aceasta directorul Gh.Baciu, împreună cu vicedirectorii A.Susanu şi I.Cuvşinov şi alţi medici din cadrul CML au elaborat un set de acte normative autohtone, care reglementează diverse forme de activitate a serviciului medico-legal.
În anul 2008, după demisia prof. Gheorghe Baciu, funcţia de director al Centrului de Medicină Legală a fost preluată de conferenţiarul universitar Andrei Pădure. Din această perioadă au fost actualizate o serie de acte normative şi elaborate noi acte ce reglementează diverse activităţi medico-legale. La iniţiativa dlui A. Pădure, în premieră după obţinerea independenţei Republicii Moldova au fost semnate acorduri de colaborare cu Serviciul de Stat de Expertize Medico-Legale din Republica Belarus, în baza cărora a fost iniţiată o relaţie strânsă de colaborare între aceste două servicii în vederea perfecţionării profesionale a medicilor legişti autohtoni. Întru asigurarea dotării subdiviziunilor CML cu tehnică de laborator performantă au fost elaborate o serie de proiecte investiţionale, care s-au soldat cu atragerea investiţiilor în valoare de 1mln euro.
Actualmente directorul Centrului de Medicină Legală este Valeri Savciuc şi vicedirector – conf. Andrei Pădure, care îndeplineşte şi funcţia de specialist principal al Ministerului Sănătăţii în probleme de medicină legală.
Bibliografie:
1. Gheorghe Baciu Centrul de Medicină Legală la 50 ani. Chişinău: Centrul Editorial – Poligrafic Medicina, 2001, 133 p.
2. Gheorghe Baciu Istoricul medicinei legale în Republica Moldova. Chişinău, 1997.- 97p.

Call us NOW

+985 524 223