Administraţia:

Savciuc Valeri

Director, membru al Comisiei de specialitate a MS în domeniul Medicinii Legale. Tel:  (+373 22) 727-933

Pădure Andrei (suspendat provizoriu)

Vicedirector al Centrului de Medicină Legală, conferenţiar, universitar, doctor habilitat în medicină. Tel: (+373 22) 738-725

Consiliul Administrativ:

COMPONENŢA NOMINALĂ A CONSILIULUI ADMINISTRATIV

  1. Savciuc Valeri – director al Centrului de Medicină Legală, membru al Comisiei de specialitate a MS în domeniul Medicinii legale;   vicepreşedinte;
  2. Pădure Andrei – vicedirector al Centrului de Medicină Legală, membru al Comisiei de specialitate a MS în domeniul Medicinii Legale, şef Catedră Medicină legală a USMF „Nicolae Testemiţanu”,  preşedinte;
  3. Ciorba Constantin – şef secţie evaluare și monitorizare,  secretar;
  4. Tighineanu Sergiu – expert judiciar medico-legal, preşedintele Comitetului sindical al Centrului de Medicină Legală;
  5. Cuvşinov Ion – expert judiciar medico-legal, categoria superioară de calificare;
  6. Baciu Gheorghe – profesor universitar, doctor habilitat în medicină;
  7. Solovei Galina– şef Serviciu Resurse umane, jurisconsult, licenţiat în drept, membru al Acociaţiei Juriştilor în Sănătate
  8. Bondarev Anatolii – șef secție analitico-științifică, expert judiciar medico-legal, asistent universitar;
  9. Vasile Cazacu – șef serviciu expertiză psihiatrică medico-legală, expert psihiatru judiciar, categoria superioară de calificare;