Organizaţia sindicală reprezintă o structură obştească, ordonată pe principii benevole profesionale, menită de a apăra multilateral interesele (profesionale, economice, de muncă şi sociale, colective şi individuale) membrilor săi plasaţi în câmpul muncii.
Comitetul sindical al colaboratorilor CML este afiliat al Sindicatului independent «Sănatatea».
În activitatea sa organizaţia sindicală este independentă de autorităţile publice de toate nivelurile, partidele politice.
Activitatea sindicală reprezinta o parte constitutivă a vieţii Centrului, interesele sindicatelor reieşind din cele ale întregului colectiv al colaboratorilor, pe care îl reprezintă în relaţia cu conducerea Centrului.
Obiectivul principal al organizaţiei sindicale a CML constă în apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, în organizarea protecţiei muncii, social-economice, juridice, în susţinerea tratamentului şi odihnei membrilor săi.

Componența Comitetului Sindical al Centrului de Medicină Legală este următoarea:

Presedinte al Comitetului Sindical – Victor Capcelea
Secretarul – Maia Botezatu
Trezolier – Raisa Munteanu
Membrii: Adelina Pădure, Sergiu Solovei

În prezent în cadrul Centrului activează 165 membri ai organizaţiei sindicale.

Comitetul Sindical este afiliat al Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova.

Şedinţele recente:

La data de 17.02.2020, a avut loc conferința de dare de seamă și alegeri a organizației sindicale a Centrului.

În legătură cu expirarea mandatului de împuternicire a Comitetului sindical al Centrului de Medicină legală, Conferința a hotărât:

  1. Se ia act de raportul de dare de seamă a Comitetului sindical al Centrului de Medicină Legală pe perioada 2015 –
  2. Se ia act de raportul de dare de seamă a Comisiei de cenzori al Comitetului sindical al Centrului de Medicină Legală pe perioada 2015 –
  3. Se apreciază activitatea Comitetului sindical al Centrului de Medicină Legală cu calificativul satisfăcător.
  4. Se aprobă candidatura noului președinte al Comitetului sindical, noua componență a Comitetului sindical cît și noua componență a Comisiei de Cenzori.

La data de 05.03.2020, a avut loc şedinţa Comitetului cu ordinea zilei – cu privire la dările de seamă privind activitatea organizaţiei sindicale a Centrului de Medicină Legală pe anul 2019 și cu prilejul sărbătorii de 8 Martie. Conform graficului aprobat prin hotărîrea Biroului Executiv al Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova Moldova nr. 25-56 din 10.10.2019 „Cu privire la dările de seamă privind activitatea Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova în anul 2019” la data de 20.02.2019 preşedintele şi contabilul organizaţiei sindicale a CML au prezentat rapoartele pe anul 2019:

– raportul anual al organizaţiei sindicale pe anul 2019 – raportor preşedintele Comitetului al Centrului;

– raportul statistic privind efectivul sindical pe anul 2019 – raportor preşedintele Comitetului al Centrului;

– raportul financiar privind bugetul sindical în anul 2019 – raportor trezolierul Comitetului al Centrului;

– actul de revizie şi controlul financiar al organizaţiei sindicale pentru perioada anului 2019 – raportor trezolierul Comitetului al Centrului;

– extrasul din contul bancar privind confirmarea soldului la 01.01.2020 – raportor trezolierul Comitetului al Centrului;

– actul de verificare cu contabilitatea instituţiei privind transferul cotizaţiilor sindicale pe contul Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova şi comitetului sindical.

Activitatea Comitetului Sindical al Centrului s-a apreciat cu calificativul satisfăcător.

Cu prilejul frumoasei sărbători – Ziua internaţională a Femeii – Comitetul Sindical al Centrului aduce sincere felicitări, urări de sănătate și multe realizări. Mulțumește pentru inteligență şi profesionalism multstimatele doamne și domnișoare din colectivul Centrului de Medicină Legală.