Organizaţia sindicală reprezintă o structură obştească, ordonată pe principii benevole profesionale, menită de a apăra multilateral interesele (profesionale, economice, de muncă şi sociale, colective şi individuale) membrilor săi plasaţi în câmpul muncii.
Comitetul sindical al colaboratorilor CML este afiliat al Sindicatului independent «Sănatatea».
În activitatea sa organizaţia sindicală este independentă de autorităţile publice de toate nivelurile, partidele politice.
Activitatea sindicală reprezinta o parte constitutivă a vieţii Centrului, interesele sindicatelor reieşind din cele ale întregului colectiv al colaboratorilor, pe care îl reprezintă în relaţia cu conducerea Centrului.
Obiectivul principal al organizaţiei sindicale a CML constă în apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, în organizarea protecţiei muncii, social-economice, juridice, în susţinerea tratamentului şi odihnei membrilor săi.

Structura Comitetului Sindical al Centrului de Medicină Legală este următoarea:
Presedinte al Comitetului Sindical – Sergiu Tighineanu
Vicepresedinte – Maia Botezatu
Trezolier – Raisa Munteanu
Membrii: Victor Capcelea, Adelina Pădure

În prezent în cadrul Centrului activează 160 de membri ai organizaţiei sindicale a CML.

Comitetul sindical este afiliat al Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova.

Şedinţele recente:

Pe data de 20.09.2017, ora 14.00, a avut loc şedinţa mixtă a Comitetului Sindical cu juristconsultul Centrului cu ordinea zilei – Evaluarea realizării prevederilor Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2014-2017. Înaintaea clauzelor constructive pentru un nou proiect al Convenției colective pe anii 2018-2021 către președintele Federației Sindicale „Sănătatea” din Republica Moldova.

Pe data de 10.10.2017, ora 14.00, a avut loc şedinţa mixtă a Comitetului Sindical şi reprezentanţii administraţiei Centrului cu ordinea zilei – Discutarea şi aprobarea prevederilor din Contractul colectiv de muncă pe anii 2016-2021 cu modificarea anexei nr. 2, şi anume lista salariaţilor ce beneficiază de concediul de odihnă anual siplimentar plătit, stabilite în pct. 13 al capitolului IV, după clauzele înaintate.