Organizaţia sindicală reprezintă o structură obştească, ordonată pe principii benevole profesionale, menită de a apăra multilateral interesele (profesionale, economice, de muncă şi sociale, colective şi individuale) membrilor săi plasaţi în câmpul muncii.
Comitetul sindical al colaboratorilor CML este afiliat al Sindicatului independent «Sănatatea».
În activitatea sa organizaţia sindicală este independentă de autorităţile publice de toate nivelurile, partidele politice.
Activitatea sindicală reprezinta o parte constitutivă a vieţii Centrului, interesele sindicatelor reieşind din cele ale întregului colectiv al colaboratorilor, pe care îl reprezintă în relaţia cu conducerea Centrului.
Obiectivul principal al organizaţiei sindicale a CML constă în apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, în organizarea protecţiei muncii, social-economice, juridice, în susţinerea tratamentului şi odihnei membrilor săi.

Structura Comitetului Sindical al Centrului de Medicină Legală este următoarea:
Presedinte al Comitetului Sindical – Sergiu Tighineanu
Vicepresedinte – Maia Botezatu
Trezolier – Raisa Munteanu
Membrii: Victor Capcelea, Adelina Pădure

În prezent în cadrul Centrului activează 170 de membri ai organizaţiei sindicale a CML.

Comitetul sindical este afiliat al Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova.

Şedinţele recente:

La data de 25.02.2019, ora 14.00, a avut loc şedinţa Comitetului Sindical (în continuare Comitetul) cu ordinea zilei – cu privire la dările de seamă privind activitatea organizaţiei sindicale a Centrului de Medicină Legală (în continuare Centrul) pe anul 2018 și cu prilejul sărbătorii de 8 Martie. Conform graficului aprobat prin hotărîrea Biroului Executiv al Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova Moldova nr. 22-40 din 19.12.2018 „Cu privire la dările de seamă privind activitatea Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova în anul 2018” la data de 13.02.2019 preşedintele şi contabilul organizaţiei sindicale a CML au prezentat rapoartele pe anul 2018:

– raportul anual al organizaţiei sindicale pe anul 2018 – raportor preşedintele Comitetului al Centrului;

– raportul statistic privind efectivul sindical pe anul 2018 – raportor preşedintele Comitetului al Centrului;

– raportul financiar privind bugetul sindical în anul 2018 – raportor trezolierul Comitetului al Centrului;

– actul de revizie şi controlul financiar al organizaţiei sindicale pentru perioada anului 2018 – raportor trezolierul Comitetului al Centrului;

– extrasul din contul bancar privind confirmarea soldului la 01.01.2019 – raportor trezolierul Comitetului al Centrului;

– actul de verificare cu contabilitatea instituţiei privind transferul cotizaţiilor sindicale pe contul Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova şi comitetului sindical.

Cu prilejul frumoasei sărbători – Ziua internaţională a Femeii – Comitetul Sindical aduce sincere felicitări, urări de sănătate și multe realizări. Mulțumește pentru inteligență şi profesionalism multstimatele doamne și domnișoare din colectivul Centrului de Medicină Legală.