Vicedirector

al Centrului de Medicină Legală,

conferenţiar, universitar, doctor habilitat în medicină.

 Tel: (+373 22) 727-933