Achiziții publice

*Invitație de participare privind achiziționarea Rechizitelor de birou

*Invitație de participare privind achiziționarea Consumabilelor pentru laboratorul ADN

*Invitație de participare privind achiziționarea șorțurilor rezistente la uleiuri

*Invitație de participare privind achiziționarea serviciilor de Responsabil tehnic pentru supravegherea lucrărilor privind construirea unei parcari pentru 30 autovehicule și amenajarea teritoriului din mun. Chisinau str.Vl.Korolenko 8

*Planul achizițiilor 2020 trim. III

* Raportul de monitorizare a contractelor trim.III 2020

*Invitație de participare privind Reparația curentă a unui sector de canalizare pluvială

* Invitație de participare la  evaluarea stării sistemului de ventilare și condiționare a aerului din incinta Laboratorului ADN

*Raportul de monitorizare a contractelor trim.IV 2019

* Raport monitorizare contracte trim.II 2020

*  Planul achizițiilor 2020 trim.II

*Invitație de participare la  evaluarea stării sistemului de ventilare și condiționare a aerului din incinta Laboratorului ADN

* Invitație de participare la  evaluarea stării sistemului de ventilare și condiționare a aerului din incinta Laboratorului ADN.

* Invitație de participare la evaluarea stării sistemului de ventilare și condiționare a aerului din incinta Laboratorului ADN

* Anunț de participare privind achiziționarea serurilor heteroimune diagnostice pentru investigaţii medico-legale

*Raportul de monitorizare a contractelor realizate în trim. I anul 2020 

*Anunț de intenție (reconstrucția fatadelor imobiului)

*Anunț de intenție (lucrări privind construirea unei parcari pentru 30 autovehicule)

* Planul achizițiilor publice pentru anul 2020

*ANUNT DE PARTICIPARE privind prestarea serviciilor  de întreținerea, deservirea și reparația tehnicii de calcul

   (format MS Word)

*ANUNT DE PARTICIPARE privind ahiziţionarea: Spectrofotometru UY/VlZ (рriп рrосеdurа de achiziţie: achizifie de miсё valoare)

*ANUNT DE PARTICIPARE privind achiziţionarea: Gепеrаtоr de hidrogen pentru complexul Gaz cromatograf 2014 Shimadzu

*Raport de monitorizare a contractelor realizate pentru trim.III anul 2019

*Plan achizitii 2019 Trim IV

*Plan achizitii 2019

*Legislaţia

*ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie a bunurilor prin cererea ofertelor de preţuri nr. 2074-op/18 din 03.09.2018 BAP nr. 67 din 24.08.2018. (Tip procedura achiziţie: Cererea ofertelor de preţuri. Obiectul achiziţiei: Echipament informatic si accesorii de birou)

*Anunţul de intenenţie 2016

*Contracte atribuite anul 2016

*Anunţul de intenenţie 2017 

*Contracte atribuite anul 2017

*Anunţul de intenenţie 2018